008__4_

Dé-z-an dans campman pointes aux Sables. Trankil. Li ti gagn tou seki li ti bisin:manzé, bwar, enn plas pou dormi. 

057

  Dimé li pé sorti. Li inpé sagrin pou kit so karo. Linn abitié avek ler salé ek tapaz bann vag ki krazé lor Montagn Zako. Li pou mank tousala.

   Extrait de la nouvelle "Dan kanpman" de Jérôme Valin( Konzé San Repo et Vacances Extraordinaires - Collection MAURICE)

  Photos prison de Pointe aux Sables et Montagne Zaco de Aquidodo